Hof van Beroep

Bepaal eerst de code van de aard van de zaak aan de hand van volgend document: http://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/public/users/admin.gent.hofvanberoep/kopie_van_codes_aard_van_de_zaak_20160620.pdf

Deze code moet ook vermeld worden in de dagvaarding.

In dit document vindt u ook de bevoegde inleidingskamers. U kan dan volgende verschijningsformules gebruiken:

 

Eerste kamer

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de EERSTE KAMER van het HOF VAN BEROEP GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 58, te 9000 Gent, Koophandelsplein 23.

 

Vijfde kamer

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VIJFDE KAMER van het HOF VAN BEROEP GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 5, te 9000 Gent, Koophandelsplein 23.

 

Zevende kamer

 Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de ZEVENDE KAMER van het HOF VAN BEROEP GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 55, te 9000 Gent, Koophandelsplein 23.

 

Negende kamer

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de NEGENDE KAMER van het HOF VAN BEROEP GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 33, te 9000 Gent, Koophandelsplein 23.

 

Elfde kamer

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de ELFDE KAMER van het HOF VAN BEROEP GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 5, te 9000 Gent, Koophandelsplein 23.

 

Elfde ter kamer

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de ELFDE TER KAMER van het HOF VAN BEROEP GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 2, te 9000 Gent, Koophandelsplein 23.

 

Twaalfde kamer

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de TWAALFDE KAMER van het HOF VAN BEROEP GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 52, te 9000 Gent, Koophandelsplein 23.

 

Veertiende kamer

Elke tweede dinsdag van de maand.

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VEERTIENDE KAMER van het HOF VAN BEROEP GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 55, te 9000 Gent, Koophandelsplein 23.

 

Zestiende kamer

Elke tweede en vierde vrijdag van de maand.

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de ZESTIENDE KAMER van het HOF VAN BEROEP GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 5, te 9000 Gent, Koophandelsplein 23.

 

Elke tweede en vierde vrijdag van de maand.

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de ZESTIENDE KAMER van het HOF VAN BEROEP GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 5, te 9000 Gent, Koophandelsplein 23.

 

Elke eerste, derde en vijfde vrijdag van de maandag.

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 11:30 uur in de namiddag, voor de ZESTIENDE KAMER van het HOF VAN BEROEP GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 5, te 9000 Gent, Koophandelsplein 23.

 

Achttiende kamer (afhandeling burgerlijke belangen)

Elke tweede maandag van de maand.

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de ACHTTIENDE KAMER van het HOF VAN BEROEP GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 5, te 9000 Gent, Koophandelsplein 23.

 

Elke eerste maandag van de maand.

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de ACHTTIENDE KAMER van het HOF VAN BEROEP GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 5, te 9000 Gent, Koophandelsplein 23.

 

Elke laatste vrijdag van de maandag.

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de namiddag, voor de ACHTTIENDE KAMER van het HOF VAN BEROEP GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 4bis, te 9000 Gent, Koophandelsplein 23.

 

 

 

 Algemeen telefoonnr. : 09 234 47 47

Telefoon onthaalbalie : 09 234 42 58