I 1e kamer
arbeidsovereenkomst arbeiders: art. 578 en 583 Ger.W.

Elke eerste vrijdag van de maand.

 

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de EERSTE I KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Korte Meersstraat 18.

Tel. griffie: 057/22.40.40