I. 24 kamer
vorderingen tussen personen die wettelijk samenwonend zijn/geweest zijn

Elke eerste en derde woensdag van de maand.

 

Om te verschijnen op WOENSDAG*** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de I.24 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

Tel. griffie: 057/45.05.30