I. 25 kamer
algemene inleidingskamer) ([gerechtelijke] verdelingen) (erfopvolging, schenkingen en testamenten

Elke tweede vrijdag van de maand.

 

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag voor de I.25 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

Tel. griffie: 057/45.05.30