I. 4 kamer
huur van werk en diensten in bouwzaken) (beroepsaansprakelijkheid van architecten en ingenieurs) (erelonen van architecten en ingenieurs) (woningbouwwet

Elke eerste en derde dinsdag van de maand

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 10.30 uur in de voormiddag, voor de I.4 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

Tel. griffie: 057/45.05.30