I 7e kamer
Collectieve schuldenregeling: art. 578,14 Ger.W.

Elke eerste en derde dinsdag van de maand.

 

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de ZEVENDE I KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Korte Meersstraat 18.

 

Tel. griffie: 057/22.40.40