K. 1 kamer
hoger beroep tegen vonnissen van vredegerecht indien niet toegewezen aan familierechtbank) (drukpersmisdrijven

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur, voor de K.1 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Gerechtsgebouw, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tel. griffie: 056/26.94.58