K 5e kamer
zelfstandigen en personen met een handicap

Elke eerste vrijdag van de maand

Op maandag en donderdag is de griffie enkel open vanaf 13u30 tot 16u.

Om te verschijnen op VRIJDAG*** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de VIJFDE K KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.98.00