K 6e kamer
sociale zekerheid werknemers – 1/3 kap., ziekte werknemers, kinderbijslag, OCMW: art. 580 en 583 Ger.W.

Elke tweede en vierde woensdag van de maand.

Op maandag en donderdag is de griffie enkel open vanaf 13u30 tot 16u.

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de ZESDE K KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw II, te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 41.

Tel. griffie: 056/26.98.00