K. 8 kamer
kortgeding of zoals in kortgeding

Om te verschijnen op WOENSDAG aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VOORZITTER, K.8 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, zetelende in kortgeding, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Gerechtsgebouw, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tel. griffie: 056/26.94.58