Kamer pakt schuldenindustrie aan

BRUSSEL 04/12 12:18 (BELGA)
Er komt een plafond op de invorderingskosten voor onbetaalde facturen. De eerste herinnering van een onbetaalde factuur wordt ook gratis. De Kamercommissie Economie heeft daarover woensdagmorgen unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd. De plenaire vergadering moet nog wel groen licht geven. Wellicht wordt de wet volgend voorjaar van kracht.

De invordering van openstaande facturen zorgt soms voor misbruiken. Hoge invorderingskosten zorgen er voor dat mensen die al betalingsmoeilijkheden hebben nog dieper in de schulden zakken.

In de Kamer hadden PS, sp.a en CD&V wetsvoorstellen ingediend om die overmatige schuldenlast aan te pakken. Woensdag raakten ze het eens over een compromistekst, die dus eenparig werd goedgekeurd.

Het wetsvoorstel geeft consumenten twintig dagen de tijd om hun facturen te betalen. Daarna volgt een eerste - en dat is nieuw - kostenloze herinnering. Na die eerste herinneringsbrief heeft de consument nog tien dagen om te betalen.

Als de consument dan niet betaalt, kunnen er invorderingskosten aangerekend worden. Maar die zijn niet langer onbeperkt. Bij een factuur onder de 400 euro, bijvoorbeeld, kan er maximum 40 euro aan kosten bijkomen. De bijkomende kost mag de werkelijke kost niet overschrijden en mag maximaal 10 procent van de hoofdschuld zijn voor bedragen tussen de 400 en de 5.000 euro. Hoe hoger de schuld, hoe lager dat percentage.

Ondernemingen moeten binnen de zeven dagen laten weten hoeveel het verschuldigde bedrag is en hun factuur versturen. Zo moeten consumenten geen maanden meer wachten op bijvoorbeeld een ziekenhuisfactuur.

De minnelijke invordering en dus ook de bijkomende kosten worden on hold gezet wanneer de schuldenaar om een afbetalingsplan verzoekt, in budgetbegeleiding zit bij bemiddelingsdiensten van OCMW of het CAW of een schuldbemiddeling aanvraagt. Wanneer advocaten of gerechtsdeurwaarders deze minnelijke invordering doen voor een onderneming zullen zij vanaf nu worden gecontroleerd door de FOD Economie in plaats van door hun eigen tuchtorganen.

"Dat wie arm is, de allergrootste moeite heeft om een factuur of een schuld te betalen, weten we al lang. Maar het kan toch niet dat de factuur zelf arm maakt. Dat één onbetaalde factuur van 50 euro op korte tijd een schuld of een eindfactuur oplevert van uiteindelijk duizenden euro's, door incassobureaus en rappels, is onaanvaardbaar. Een factuur of schuld moet altijd betaald worden, maar de inning en de afhandeling ervan moet menselijk zijn", zegt sp.a-Kamerlid Melissa Depraetere.

"Consumenten die het moeilijk hebben om hun rekeningen te betalen moeten niet nog dieper in de problemen geduwd worden door de hoge invorderingskosten. Handelaars hebben er ook geen baat bij dat meer consumenten in de schulden geraken. Ook zij willen dat hun factuur worden betaald", zegt Leen Dierick (CD&V).

Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

Particulier Professioneel Sluiten