Kapellen

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 09:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van KAPELLEN, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2950 Kapellen, Dennenburgdreef 8.

 

 

Tel. griffie: 03/ 664 61 73