Kontich

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 09:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van KONTICH, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 83.

 

 

Tel. griffie: 03/ 457 05 11