Kortgeding
met uitzondering van intellectuele eigendommen

Om te verschijnen op DINSDAG/VRIJDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VOORZITTER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK Antwerpen, afdeling ANTWERPEN, zetelende in kortgeding, Zaal C003, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/7.