Kortgeding

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VOORZITTER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling DENDERMONDE, zetelende in kortgeding, Gerechtsgebouw te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1.

 

Tel. griffie: 052/26.08.06