Kortgeding

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VOORZITTER van de ARBEIDSRECHTBANK van GENT, afdeling IEPER, zetelende in kortgeding, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Korte Meersstraat 18.

Tel. griffie: 057/22.40.40