Kortgeding en zoals in kortgeding

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VOORZITTER van de ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN, afdeling MECHELEN, zetelende (zoals) in kortgeding, te 2800 Mechelen, Voochtstraat 7.

 

 Tel. griffie: 015/28.83.10