Kortgeding en zoals in kortgeding

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de VOORZITTER van de ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT, zetelende (zoals) in kortgeding, te 2300 Turnhout, Kasteelplein 11.

 

 

 

Tel. griffie: 015/28.83.10