Kortgeding en zoals in kortgeding

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om  9:00 uur in de voormiddag, voor de VOORZITTER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK  GENT, afdeling GENT, zetelende (zoals) in kortgeding, lokaal 2.6, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

 

 

Tel. griffie: 09/234.52.00