Kortgeding en zoals in kortgeding

Om te verschijnen op DINSDAG/VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VOORZITTER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, zetelende (zoals) in kortgeding, lokaal 2.6 (dinsdag), lokaal 2.1 (vrijdag), Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

Tel. griffie: 09/234.46.00