Kortgeding en zoals in kortgeding

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VOORZITTER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling DENDERMONDE, zetelende (zoals) in kortgeding, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31.

 

Tel. griffie: 052/25.96.30