Kortgeding en zoals in kortgeding

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VOORZITTER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling GENT, zetelende (zoals) in kortgeding, zaal 1.2, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401/C.

 

 

Tel. griffie: 09/234.50.00