Kortgeding en zoals in kortgeding

Altijd eerst bellen naar de griffie.

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VOORZITTER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling OUDENAARDE, zetelende (zoals) in kortgeding, kabinet van de voorzitter, tweede verdieping, te 9700 Oudenaarde, Bekstraat 14.

 

Tel. griffie: 055/23.11.20