Kortgeding en zoals in kortgeding

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 10:30 uur in de voormiddag, voor de VOORZITTER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG, afdeling TONGEREN, zetelende (zoals) in kortgeding, zaal C, te 3700 Tongeren, Piepelpoel 10.

 

 

Tel. griffie: 012/39.99.86