Lennik

Elke tweede en vierde maandag van de maand

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van LENNIK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 1750 Lennik, Alfred Algoetstraat 31.

Tel. griffie: 02/532.42.24