Leuven: derde kanton

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van LEUVEN III, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Villerscollege te 3000 Leuven, Vaartstraat 24.

 

Tel. griffie: 016.21.48.01