Lier

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van LIER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2500 Lier, Kruisbogenhofstraat 24.

 

 

Tel. griffie: 03/ 490 08 00