Lokeren

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van LOKEREN, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 9160 Lokeren, Markt 8.

 

Tel. griffie: 09/348.25.44