MB2 kamer
Algemene kwalificatie in burgerlijke zaken

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 09:00 uur in de voormiddag, voor de MB2 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling MECHELEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 30, te 2800 Mechelen, Keizerstraat 20.

 

 

Tel. griffie: 015/ 28 81 11