MB5 kamer
nationaliteitsvorderingen zoals bedoeld in artikel 569, 1e lid, 22° Ger.W.

Elke tweede en vierde dinsdag van de maand.

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 11:30 uur in de voormiddag, voor de MB5 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling MECHELEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 20 (of 21), te 2800 Mechelen, Keizerstraat 20.

 

Tel. griffie: 015/ 28 81 11