MBKg kamer
kortgeding/ zoals in kortgeding

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 10:45 uur in de voormiddag, voor de VOORZITTER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling MECHELEN, MBKg kamer, zetelende (zoals) in kortgeding, zaal 30, te 2800 Mechelen, Keizerstraat 20.

 

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 11:00 uur in de voormiddag, voor de VOORZITTER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling MECHELEN, MBKg kamer, zetelende (zoals) in kortgeding, zaal 30, te 2800 Mechelen, Keizerstraat 20.

  

 

Tel. griffie: 015/ 28 81 11