Mechelen

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 09:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van MECHELEN, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2800 Mechelen, Voochtstraat 7.

 

 

Tel. griffie: 015/ 28 83 90