Mechelen
burgerlijke zaken

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor Kamer 4 van de POLITIERECHTBANK ANTWERPEN, afdeling MECHELEN, zetelende in burgerlijke zaken, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtshof, zaal 1.20, Voochtstraat 7 te 2800 Mechelen

 

tel. griffie: 015/28.82.37