Mededeling

MEDEDELING

Op 2 juli 2018 werd de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.Deze wet bevat een hoofdstuk dat de uitvoeringsmodaliteiten bepaalt voor de procedure van het Europees conservatoir beslag op bankrekeningen, welke door de Verordening (EU) nr. 655/2014 werd ingevoerd.

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders wordt in dit kader aangeduid als informatie-instantie, en zal in deze hoedanigheid de aanvragen om bankrekeninginformatie vanuit binnen- en buitenland verwerken. Er wordt hiertoe een verbinding voorzien met de CAP (Centraal Aanspreekpunt) dat gehouden wordt door de Nationale Bank van België, en waaruit de Nationale Kamer de benodigde gegevens zal kunnen putten.

Deze procedure zal echter slechts in werking treden op 1 januari 2019, hoewel de Koning een vroegere datum van inwerkingtreding kan bepalen. Intussen kunnen de noodzakelijke technische ontwikkelingen uitgevoerd worden.

De Nationale Kamer kan momenteel dan ook geen gevolg verlenen aan verzoeken om rekeninginformatie zoals bedoeld in artikel 14 van de betreffende Verordening.

Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

Particulier Professioneel Sluiten