Merksem

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 09:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van MERKSEM, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2170 Merksem (Antwerpen), Maantjessteenweg 133.

 

 

Tel. griffie: 03/ 645 14 68