MF1 kamer
echtscheiding bij onderlinge toestemming

Elke eerste en derde donderdag van de maand

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de MF1 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling MECHELEN, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 29, te 2800 Mechelen, Keizerstraat 20.

 

Tel. griffie: 015/ 28 81 11