MF3 kamer
voor zover partijen geen gemeenschappelijke minderjarige kinderen hebben: echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting – scheiding van tafel en bed – voorlopige maatregelen tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden – alle zaken behorende tot de bevoegdheid van de familierechtbank waarvan de spoedeisendheid wordt aangevoerd – onderhoudsverplichtingen tussen echtgenoten of ex-echtgenoten

Elke eerste en derde donderdag van de maand

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 11:00 uur in de voormiddag, voor de MF3 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling MECHELEN, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 30, te 2800 Mechelen, Keizerstraat 20.

 

Tel. griffie: 015/ 28 81 11