MF9 kamer
hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de vrederechter-geesteszieke

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 13:30 uur in de namiddag, voor de MF9 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling MECHELEN, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 29, te 2800 Mechelen, Keizerstraat 20.

 

Tel. griffie: 015/ 28 81 11