Mol-Geel 1

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 09:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van MOL-GEEL 1, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2400 Mol, Molderdijk 7.

 

 

Tel. griffie: 014/ 56 59 30