Nieuws

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en de Stad Antwerpen presenteren het communicatieplatform tussen OCMW’s en gerechtsdeurwaarders

Terug naar overzicht
05/10/2021 • 12:00
Terug naar overzicht

Antwerps model voor schuldafbouw gaat nationaal

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en de Stad Antwerpen presenteren het communicatieplatform tussen OCMW’s en gerechtsdeurwaarders

Vandaag, 5 oktober, lanceerden stad Antwerpen en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB) het Communicatieplatform – Platforme de communication (CPC). Dankzij dit digitale platform kunnen Belgische OCMW’s en gerechtsdeurwaarders proactief en structureel informatie uitwisselen over problematische schuldensituaties van OCMW-cliënten. Deze preventieve aanpak wil de oplopende schuldenberg bij mensen in armoede tegengaan en voorkomt bijkomende nutteloze kosten. Stad Antwerpen pionierde vorig jaar met deze aanpak.      
 

Veel mensen in armoede verliezen het overzicht van hun financiële situatie en dreigen in een zogenaamde schuldenspiraal terecht te komen. Ze kunnen hun schuldhulpverlener onvoldoende informeren, waardoor ze niet de juiste begeleiding krijgen en de gerechtsdeurwaarders te laat ingelicht worden over de werkelijke situatie.
 

Alle schulden gebundeld in één uniek dossier

Vanuit deze vaststelling sloot stad Antwerpen een samenwerking af met gerechtsdeurwaarderskantoor Modero om vroegtijdig en automatisch informatie uit te wisselen. Een digitaal platform werd opgezet om dit in goede banen te leiden.

Alles begint bij de toestemming van de cliënt om zijn gegevens te delen. Daarna laat de maatschappelijk werker van het OCMW via het digitaal platform aan de gerechtsdeurwaarders weten dat de betrokkene zijn schulden wil aflossen. Vervolgens communiceren de aangesproken gerechtsdeurwaarders de bij hen gekende openstaande bedragen via het platform. Zo komt de totale schuld in beeld en kan samen met de maatschappelijk werker van het OCMW een globale oplossing worden uitgewerkt op maat van de hulpzoekende persoon. Voor de ene persoon is een afbetalingsplan haalbaar, een andere heeft mogelijks behoefte aan een andere vorm van schuldhulpverlening (bijvoorbeeld schuldbemiddeling, budgetbeheer of een collectieve schuldenregeling). Daarnaast kan de later tussenkomende gerechtsdeurwaarder via het platform polsen of het OCMW de schuldenaar al bijstaat alvorens over te gaan tot een mogelijke inbeslagname. Zo kan deze laatste stap vermeden worden en kan de gerechtsdeurwaarder mee instappen in het afbetalingsplan.

Nationaal communicatieplatform

Stad Antwerpen startte als eerste met deze nieuwe manier van samenwerken met één kantoor.  Daarna volgden nog andere gerechtsdeurwaarders van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De NKGB zag snel de meerwaarde in van deze werkwijze en heeft daarop voortgebouwd. Ze ontwikkelde een nationaal communicatieplatform in eigen beheer, het CPC.

De NKGB stelt het CPC nu gratis in het hele land ter beschikking aan haar leden-gerechtsdeurwaarders en alle OCMW’s. Maatschappelijk werkers en gerechtsdeurwaarders kunnen dus samenwerken en een belangrijke rol spelen in het voorkomen van overmatige schuldenlast. Belangrijk is dat de initiële schuld tijdens dit schuldsaneringstraject op het CPC niet toeneemt. De betrokken gerechtsdeurwaarders rekenen geen invorderingskosten aan en staken hun uitvoering. Het betalen van schulden mag immers geen nieuwe schulden uitlokken.

“Unieke samenwerking

Yves Eyskens, ondervoorzitter van de NKGB: “Als we de schuldenspiraal van financieel zwakkere mensen écht willen doorbreken, is een meer gestructureerde aanpak nodig. Omdat ze het overzicht over hun schulden verliezen, dreigen net de minst solvabele mensen in de problemen te geraken. De meerwaarde van het CPC is daarbij tweeledig: enerzijds leidt het tot een vlottere informatie-uitwisseling tussen gerechtsdeurwaarders en OCMW’s. Anderzijds laat het gerechtsdeurwaarders toe om, samen met de OCMW's, actief te investeren in de remediëring van schulden waarmee elke rechtzoekende op een dag geconfronteerd kan worden, en dit zonder dat er extra kosten bovenop de schuld komen.”

Tom Meeuws, Antwerps schepen voor sociale zaken: “Iedere maand zijn er meer dan 1200 Antwerpenaren met wie de stad een vorm van schuldenregeling aangaat. Velen onder hen hebben grotere schuldproblemen die onder de radar bleven en verder opstapelden. Dit is een unieke samenwerking waarbij gerechtsdeurwaarders en sociaal werkers samen met de cliënt van het OCMW het gevecht aangaan tegen de oplopende schuldenberg. De schuldopbouw stopt, de schuldenlast bevriest en oplopende kosten worden vermeden dankzij een integraal afbetalingsplan. Gedaan dus met de grote zak vol papieren en aanmaningen bij mensen in armoede.”

Oproep voor OCMW’s

De Dienst Budget en Schulden van Antwerpen is alvast overtuigd. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders ook. Bent u als OCMW geïnteresseerd of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met ons team via cpc@nkgb-cnhb.be.

 

Meer informatie: