Ninove

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de VREDERECHTER van NINOVE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 9400 Ninove, Onderwijslaan 71.

 Tel. griffie: 054/33.78.56