Niet-beslagbare bedragen

Inkomen uit arbeid                                                                                              

Tot € 1.138 100% beslagvrij
Van € 1.138,01 – € 1.222 80% beslagvrij
Van € 1.222,01 – € 1.349 70% beslagvrij
Van € 1.349,01 – € 1.475 60% beslagvrij
Boven € 1.475 0% beslagvrij

Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 70 per kind ten laste.

Vervangingsinkomen

Tot € 1.138 100% beslagvrij
Van € 1.138,01 – € 1.222 80% beslagvrij
Van € 1.222,01 – € 1.475 60% beslagvrij
Boven € 1.475 0% beslagvrij

 Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 70 per kind ten laste.

Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

Particulier Professioneel Sluiten