Niet-beslagbare bedragen

Inkomen uit arbeid                                                                                              

Tot € 1.149 100% beslagvrij
Van € 1.149,01 – € 1.235 80% beslagvrij
Van € 1.235,01 – € 1.362 70% beslagvrij
Van € 1.362,01 – € 1.490 60% beslagvrij
Boven € 1.490 0% beslagvrij

Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 71 per kind ten laste.

Vervangingsinkomen

Tot € 1.149 100% beslagvrij
Van € 1.149,01 – € 1.235 80% beslagvrij
Van € 1.235,01 – € 1.490 60% beslagvrij
Boven € 1.490 0% beslagvrij

 Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 71 per kind ten laste.

Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

Particulier Professioneel Sluiten