Niet-beslagbare bedragen

Inkomen uit arbeid                                                                                              

Tot € 1085 100% beslagvrij
Van € 1085 tot € 1166 80% beslagvrij
Van € 1166 tot € 1286 70% beslagvrij
Van € 1286 tot € 1407 60% beslagvrij
Boven € 1407 0% beslagvrij

Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 67 per kind ten laste.

Vervangingsinkomen

Tot € 1085 100% beslagvrij
Van € 1085 tot € 1166 80% beslagvrij
Van € 1166 tot € 1407 60% beslagvrij
Boven € 1407 0% beslagvrij

 Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 67 per kind ten laste.

Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

Particulier Professioneel Sluiten