Niet-beslagbare bedragen

Inkomen uit arbeid                                                                                              

Tot € 1105 100% beslagvrij
Van € 1105 tot € 1187 80% beslagvrij
Van € 1187 tot € 1309 70% beslagvrij
Van € 1309 tot € 1432 60% beslagvrij
Boven € 1432 0% beslagvrij

Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 68 per kind ten laste.

Vervangingsinkomen

Tot € 1105 100% beslagvrij
Van € 1105 tot € 1187 80% beslagvrij
Van € 1187 tot € 1432 60% beslagvrij
Boven € 1432 0% beslagvrij

 Deze drempelbedragen worden verhoogd met € 68 per kind ten laste.

Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

Particulier Professioneel Sluiten