Wat kost de gerechtsdeurwaarder?

Het tarief

Aangezien de gerechtsdeurwaarder door de wetgever bevoegdheden heeft gekregen die enkel hij kan uitvoeren, is zijn tussenkomst geregeld volgens een wettelijk tarief.

Dit tarief werd voor burgerlijke en handelszaken vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 30 november 1976 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor strafzaken is het Koninklijk Besluit van 23 augustus 2015 van toepassing. De gerechtsdeurwaarder is er deontologisch toegehouden het volledige tarief, maar ook niet méér dan dit tarief toe te passen.

Voor zijn residuaire bevoegdheden bestaat er geen wettelijk tarief dat de gerechtsdeurwaarder moet toepassen. De vergoedingen voor deze dienstverlening zijn dan ook vrij te bepalen.

Het is mogelijk om voor de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder rechtsbijstand te verkrijgen, zoals dit bestaat voor eerste- en tweedelijnsbijstand van een advocaat. Dit is het zogenaamde ‘pro deo’-systeem. Indien de aanvrager voldoet aan de voorwaarden inzake onvermogendheid kan de rechter een gerechtsdeurwaarder aanstellen die de betekening van de akten waarvoor tussenkomst werd gevraagd kosteloos doet.

Om de afkortingen i.v.m. de tarieven te raadplegen klik hier

BTW

Sedert 1 januari 2012 is de gerechtsdeurwaarder in België onderworpen aan de btw-wetgeving. Behoudens de wettelijk voorziene uitzonderingen zal hij dan ook btw moeten aanrekenen op zijn erelonen en kosten.

Het is van belang te weten dat, indien u een schuld betaalt aan de gerechtsdeurwaarder in hoofdsom, interesten en uitvoeringskosten (met btw), u hiervoor NOOIT een factuur mag ontvangen.

De schuldenaar is in het kader van de btw-wetgeving immers een derde die hierop geen aanspraak kan maken. De gerechtsdeurwaarder kan enkel aan de verzoekende partij factureren, die volgens de btw-wetgeving als enige kan gekwalificeerd worden als ‘medecontractant’.

Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

Particulier Professioneel Sluiten