Organen

De Nationale kamer van Gerechtsdeurwaarders is samengesteld uit twee statutaire organen: het directiecomité en de algemene vergadering. Deze twee organen oefenen de verschillende opdrachten, opgesomd in het Gerechtelijk Wetboek, uit volgens een wettelijk gedefinieerde verdeelsleutel (cfr. Artikel 555/1, in fine van het Gerechtelijk Wetboek).

Het directiecomité is samengesteld uit 9 door de algemene vergadering verkozen leden. Haar hoofdopdracht is tweeledig: de officiële vertegenwoordiging van de Nationale kamer en de uitoefening van de dagelijkse leiding.

De algemene vergadering is samengesteld uit een vastgelegd aantal afgevaardigden uit de 12 gerechtelijke arrondissementen van het Koninkrijk. Dit orgaan vervult de rol van een parlement binnen het beroep.

 

Het directiecomité

Frank Maryns

Voorzitter

Charles Charlier

Ondervoorzitter

Patrick Dumortier

Ondervoorzitter

Philippe Willems

Verslaggever

Bernard Yernaux

Penningmeester

Caroline De Mey

Secretaris

Jean Vleugels

Adjunct-Verslaggever

Luc Chabot

Adjunct-Penningmeester

Philippe Bourdeaud'hui

Adjunct-Secretaris

Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

Particulier Professioneel Sluiten