Organen

De Nationale kamer van Gerechtsdeurwaarders is samengesteld uit twee statutaire organen: het directiecomité en de algemene vergadering. Deze twee organen oefenen de verschillende opdrachten, opgesomd in het Gerechtelijk Wetboek, uit volgens een wettelijk gedefinieerde verdeelsleutel (cfr. Artikel 555/1, in fine van het Gerechtelijk Wetboek).

Het directiecomité is samengesteld uit 9 door de algemene vergadering verkozen leden. Haar hoofdopdracht is tweeledig: de officiële vertegenwoordiging van de Nationale kamer en de uitoefening van de dagelijkse leiding.

De algemene vergadering is samengesteld uit een vastgelegd aantal afgevaardigden uit de 12 gerechtelijke arrondissementen van het Koninkrijk. Dit orgaan vervult de rol van een parlement binnen het beroep.

 

Het directiecomité

Marc Brackeva

Voorzitter

Yves Eyskens

Ondervoorzitter

Laurent Tonnus

Ondervoorzitter

Vincent Vermeire

Verslaggever

Pierre Fonteyne

Penningmeester

Caroline De Mey

Secretaris

Kris Slabbaert

Adjunct-Verslaggever

Valérie Oger

Adjunct-Penningmeester

Hervé Welter

Adjunct-Secretaris

Bent u particulier of professioneel (bedrijf/gerechtsdeurwaarder/advocaat/…)

Particulier Professioneel Sluiten