O 1e kamer
inleidingskamer voor alle burgerlijke zaken, behoudens familie- en jeugdzaken

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de O EERSTE KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling OUDENAARDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal, Gerechtshof, te 9700 Oudenaarde, Bourgondiëstraat.

 

Tel. griffie: 055/33.16.11