O 2e kamer bis
hoger beroep in burgerlijke zaken, ingesteld tegen vonnissen/beschikkingen gewezen door de vrederechters en politierechters, voor 1 rechter

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de O TWEEDE KAMER bis van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling OUDENAARDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal, Gerechtshof, te 9700 Oudenaarde, Bourgondiëstraat.

 

 

Tel. griffie: 055/33.16.11