O 3e kamer
arbeidsongevallen, beroepsziekten, sociale zekerheid werknemers: art. 579, 580 en 583 Ger.W.

Elke tweede donderdag van de maand.

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de O DERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling OUDENAARDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, eerste verdieping, te 9700 Oudenaarde, Bekstraat 14. 

 

Tel. griffie: 055/23.11.20