O 5e kamer
contracten van bouw en aanneming van bouwwerken) (geschillen betreffende onbetaalde facturen inzake bouw en aanneming van werken) (de professionele aansprakelijkheid van architecten en bouwkundige ingenieurs en de betwistingen omtrent hun ereloonstaten) (burenhinder) (overheidsopdrachten) (Europese procedures / invorderingen / exequatur) (stedenbouwzaken / milieurechtzaken- (minnelijke schikkingen

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de O VIJFDE KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling OUDENAARDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal, Gerechtshof, te 9700 Oudenaarde, Bourgondiëstraat.

 

 

Tel. griffie: 055/33.16.11