O 5e kamer
zelfstandigen, minder-validen, zorgfonds, Vlaams Agentschap: art. 581, 582 en 583 Ger.W.

Elke vierde donderdag van de oneven maanden.

Om te verschijnen op DINSDAG/DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de O VIJFDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling OUDENAARDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, eerste verdieping, te 9700 Oudenaarde, Bekstraat 14.

 

Tel. griffie: 055/23.11.20