O 6e kamer
betwistingen inzake deskundigenonderzoeken

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de O ZESDE KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling OUDENAARDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal, Gerechtshof, te 9700 Oudenaarde, Bourgondiëstraat.

 

 

Tel. griffie: 055/33.16.11